Charge Charge

NẠP TIỀN
Cho dịch vụ di động trả trước và thuê bao trả sau

Các mức chiết khấu hiện tại được áp dụng cho khách hàng thanh toán trực tuyến:

Mệnh giá 20.000đ 30.000đ 40.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 400.000đ 500.000đ
% Chiết khấu 0% 3% 4% 4.5%

→ CHỌN SỐ TIỀN NẠP

Số điện thoại:

Số tiền nạp:


→ CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN Hướng dẫn