Charge Charge

NẠP TIỀN
Cho dịch vụ di động trả trước

Các mức chiết khấu hiện tại được áp dụng cho khách hàng thanh toán trực tuyến:

Mệnh giá 20.000đ 30.000đ 40.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 400.000đ 500.000đ
% Chiết khấu 0% 3% 4% 4.5%

→ CHỌN SỐ TIỀN NẠP

Số điện thoại:

Số tiền nạp:


→ CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN Hướng dẫn