Charge Charge

Huong Dan Su Dung

Hướng dẫn sử dụng thẻ nội địa cho dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Danh sách các thẻ được chấp nhận thanh toán qua cổng Smartlink

Ngân hàng phát hành

Loại thẻ

Dịch vụ đăng ký

Cách thức đăng ký

Cách thức nhận OTP

Connect 24

VCB-IB@nking và SMS Banking

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. SMS Banking  có thể đăng ký trên VCB-IB@nking (nếu đã đký DV này) hoặc tại ATM của VCB

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

F@st access

Thanh toán qua InternetBanking

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

VIB Values Platinum

InternetBanking (VIB4U)

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

Khách hàng sử dụng Token /thẻ cào để lấy OTP hoặc sử dụng SĐT đã đăng ký nhắn tin đến đầu số ngắn để lấy OTP

V-top

Thanh toán trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

Active plus

Dịch vụ eMB

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

Khách hàng sử dụng Token  để lấy OTP

E-Partner

Thanh toán trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

HDCard

Dịch vụ Ebanking

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

365 Styles

Dịch vụ ACB online

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

Plus/PassportPlus

Dịch vụ  Mua hàng trực tuyến dành cho thẻ Plus/PassportPlus

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

NaviCard

Dịch vụ thanh toán trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

M1,

Khách hàng chỉ cần đăng ký mở loại thẻ M1à mặc định đã đăng ký DV thanh toán trực tuyến/SMS banking.

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

Advance Card

Dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

Auto link

VPBank Internet Banking

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

Mai /My Style

Dịch vụ thanh toán trực tuyến IB

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

OJBCard

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

BacABank Card

Dịch vụ True Internet Banking

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

Lucky Card

Dịch vụ Thanh toán trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

Thẻ đa năng

Dịch vụ Thanh toán trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến emai/SĐT đăng ký hoặc KH sử dụng hình thức lấy OTP qua thẻ Matric của NH

YouCard

Dịch vụ Thanh toán trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

Thẻ ATM

Đăng ký dịch vụ Internetbanking và Thanh toán trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV Internet Banking tại quầy, sau đó đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Internetbanking.

KH nhận OTP qua SMS

Thẻ ATM

Dịch vụ eBank

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký hoặc KH sử dụng hình thức lấy OTP qua Token

Thẻ ATM

Đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD hoặc kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến trên Internetbanking của LPB trong trường hợp khách hàng đã đăng ký dịch vụ Internetbanking.

HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký hoặc email khách hàng đăng ký

Thẻ ATM Solid Card

Đăng ký dịch vụ Internetbanking

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD

KH nhận OTP qua SMS/Thẻ Ma trận/Chữ ký số

Thẻ ATM - Success

Đăng ký dịch vụ Thanh toán hóa đơn online

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

KH nhận OTP qua SMS

Thẻ ATM

Đăng ký dịch vụ Thanh toán hóa đơn online

Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD.

KH nhận OTP qua SMS/ mật khẩu tĩnh

Lưu ý: Khách hàng cần liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để đăng ký chức năng thanh toán trực tuyến. Nếu không đăng ký, thẻ sẽ không thanh toán được trên internet.


Quy trình thanh toán trực tuyến tại cổng thanh toán nội địa Smartlink

Bước 1: Khách hàng đăng nhập trang web webpay.gmobile.com.vn chọn “ Nạp tiền”, nhập số điện thoại Gmobile cần nạp, chọn mệnh giá, tick chọn vào ngân hàng đã phát hành thẻ cho bạn, nhập mã xác nhận và bấm “ gửi yêu cầu”.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán nội địa Smartlink.

Sau khi chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán nội địa Smartlink, khách hàng được chuyển tới cổng thanh toán nội địa Smartlink. Tại cổng thanh toán nội địa Smartlink, khách hàng thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu của Ngân hàng phát hành.

Và chọn Thanh toán

 • Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán nội địa SML. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.
 • Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

 

Bước 3: Xác thực OTP


Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Tên truy cập: khách hàng được Ngân hàng phát hành cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking
 2. Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet banking
 3. Nhập chuỗi hiển thị

Tích vào “Tôi chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán của Vietcombank”.

Nhấn Thanh toán.

OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký với VCB

Tại trang xác thực mật khẩu OTP, khách hàng nhập đúng số OTP ngân hàng đã gửi đến điện thoại của khách hàng và nhấn thanh toán.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng dùng thẻ f@staccess của Techcombank

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng dùng thẻ VIB Values Platinum của VIB

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu

 1. Tên đăng nhập: khách hàng được VIB cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ VIB4U
 2. Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ VIB4U
 3. OTP: Khách hàng soạn tin nhắn để nhận OTP qua điện thoại (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ easy4U), hoặc nhận OTP qua tocken key (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ e-Gold4U, e-Diamond4U)

Nhấn Thanh toán.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng dùng thẻ V-top của EIB để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu

 1. OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng dùng thẻ  của MB để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu eMB: khách hàng được Ngân hàng phát hành cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ eMB
 2. OTP: Khách hàng được Ngân hàng phát hành cung cấp Tocken key để lấy mật khẩu OTP
 3. Số hiển thị

nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng dùng thẻ của Vietinbank để thanh toán

Bước 1: Xác nhận thanh toán tại Vietinbank.
Tại đây khách hàng nhập:
-  Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến
-  Chuỗi ký tự được yêu cầu.

Tích vào nút "Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank"
Sau đó nhấn vào nút OK để được chuyển sang bước xác thực bằng mật khẩu dùng một lần OTP.

Chú ý: Khách hàng được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.

Bước 2: Xác thực chủ thẻ bằng OTP

Khách hàng nhập OTP (bao gồm 10 chữ số) được gửi qua đường tin nhắn SMS tới số điện thoại khách hàng đã đăng ký với ngân hàng.

Nhấn Thanh toán.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng dùng thẻ của HDbank để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng dùng thẻ của ACB để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng dùng thẻ của Sacombank để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng dùng  thẻ của Navibank để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng sử dụng thẻ của MSB để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng sử dụng thẻ của VietA để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng sử dụng thẻ của VPBank để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách  hàng sử dụng thẻ GP để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách  hàng sử dụng thẻ Oceanbank để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách  hàng sử dụng thẻ BacAbank để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách  hàng sử dụng thẻ Oricombank để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH

Khách  hàng sử dụng thẻ DongAbank để thanh toán

Tại trang VNBC, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mã số khách hàng
 2. Số mật mã.

Tại trang tiếp theo khách hàng nhập Mã xác thực (OTP)

Mã xác thực được gửi gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email hay dãy số trên thẻ Matric (như đã đăng ký với ngân hàng)

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách  hàng sử dụng thẻ ABBank để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 1. Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 2. Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách  hàng sử dụng thẻ TienphongBank để thanh toán

Khách hàng đăng nhập Internetbanking của Tiephongbank.

Giao diện Internetbanking của Tienphongbank hiển thị lại thông tin đơn hàng. Khách hàng kiểm tra thông tin và chọn xác nhận để tiếp tục thực hiện giao dịch.

Khách hàng nhập OTP xác thực giao dịch thanh toán.

Khách hàng nhận thông báo KQ giao dịch.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách  hàng sử dụng thẻ LienvietPostBank để thanh toán

Khách hàng đăng nhập Internetbanking của Lienvietpostbank và thực hện xác thực giao dịch thanh toán
Khách hàng kiểm tra tong tin đơn hàng, nhập:

 1. Tên đăng nhập
 2. Mật khẩu đăng nhập

Tại màn hình tiếp theo, khách hàng nhập OTP và nhận kết quả xác thực OTP.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Đơn vị chấp nhận thẻ gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng sử dụng thẻ SHB để thanh toán

Khách hàng nhập thông tin đăng nhập Internetbanking

Khách hàng nhập thông tin xác nhận GD (Mật khẩu GD/OTP)

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

ĐVCNT gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng sử dụng thẻ BVB để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

- Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)

- Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

ĐVCNT gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng sử dụng thẻ Agribank để thanh toán:

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

- Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)

- Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Khách hàng sử dụng thẻ BIDV để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

- Mật khẩu OTP: Mật khẩu mật khẩu tĩnh (như đã đăng ký với ngân hàng)

- Chuỗi ký tự hiển thị.

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

- Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)

- Chuỗi ký tự hiển thị.

Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công..

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

ĐVCNT gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng phải đợi đến khi chuyển đến trang của nhà cung cấp dịch vụ thành công và lưu lại mã giao dịch để có thể kiểm tra lại sau này.

Quay lại danh sách NH


Câu hỏi thường gặp (FAQ)

 1. Tôi có được hưởng khuyến mại khi nạp thẻ tại đây?
  Trả lời: Quý khách vẫn nhận được đầy đủ chương trình khuyến mại của Gmobile khi nạp thẻ trên hệ thống WebPay của Gmobile.
 2. Tôi phải làm gì khi không nhận đươc khuyến mại của nhà mạng?
  Trả lời: Liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc khách hàng 199 của Gmobile
 3. Cách kiểm tài khoản trả trước như thế nào?
  Trả lời:Quý khách kiểm tra bằng cách bấm *101#
 4. Tôi có cần tạo tài khoản để nạp thẻ trên WebPay.Gmobile.com.vn không?
  Trả lời: Quý khách không cần  tạo tài khoản trên webpay.gmobile.com.vn. Để nạp tiền quý khách chỉ cần có thẻ ngân hàng mà Gmobile đã liên kết đồng thời đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến với ngân hàng.
 5. Tôi có thể nạp hộ người khác được không?
  Trả lời: Quý khách hoàn toàn có thể nạp hộ bất kì ai đang sử dụng số thuê bao của Gmobile, thậm chí Quý Khách có thể làm dịch vụ nạp tiền cho người khác.
 6. Số tiền tối thiểu tôi có thể nạp trong 1 lần là bao nhiêu
  Trả lời: Mỗi lần nạp, quý khách được nạp số tiền tối thiểu là 30.000 VNĐ.
 7. Số tiền tối đa tôi có thể nạp trong 1 lần là bao nhiêu
  Trả lời: Mỗi lần nạp, quý khách được nạp số tiền tối đa là 500.000 VNĐ.
 8. Một ngày tôi có thể nạp tối đa bao nhiêu lần
  Trả lời: Quý khách không bị giới hạn khi tiến hành nạp thẻ trên hệ thống WebPay.
 9. Sau khi thanh toán thành công, tài khoản điện thoại của tôi có tiền ngay không?
  Trả lời: Ngay sau khi quý khách thanh toán thành công, hệ thống WebPay sẽ ngay lập tức nạp tự động đúng số tiền quý khách thanh toán vào số điện thoại quý khách yêu cầu.
 10. Tại sao tiền bị trừ trong tài khoản ngân hàng nhưng tài khoản điện thoại vẫn không nhận nạp được tiền?
  Trả lời: Quý khách liên hệ với trung tâm Dịch vụ khách hàng Gmobile để tra cứu giao dịch qua số 199.
 11. Tôi được hoàn tiền và hủy đơn hàng trong những trường hợp nào?
  Trả lời: Tất cả các dịch vụ khách hàng đã mua tại WebPay sẽ không được phép hoàn trả hay hủy đơn hàng. Trong trường hợp, các dịch vụ do WebPay cung cấp không đúng yêu cầu hoặc không sử dụng được, khách hàng có thể liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng của WebPay để được trợ giúp. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và hoàn trả lại số tiền nạp cho khách hàng nếu lỗi được xác nhận thuộc về phía WebPay.
 12. Tôi không nhận được SMS mật khẩu vào SIM Gtel Mobile được.
  Trả lời:  Để sử dụng dịch vụ Internet Banking quý khách có thể sẽ cần dùng số di động mạng khác để nhận mật khẩu xác nhận giao dịch.